Aktuality

Vychádza posledné tohtoročné číslo Akadémie/Správ SAV

Vložil(a): A. Nozdrovická, 14.12.2017, videné 504-krát

Ambiciózne projekty Slovenskej akadémie vied, pohľad do zákulisia jej ústavov, zaujímavé osobnosti vedy a ďalšie informácie prináša šieste tohtoročné číslo dvojmesačníka Akadémia/Správy SAV.

Ústav, pochopiteľne, nemôže robiť všetko. Treba si vybrať, čomu sa venovať, a to robiť s plným nasadením,“ hovorí Stanislav Hlaváč, riaditeľ Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied. Zdôrazňuje, že jadrom ich práce je základný výskum. No medzi projektmi jeho kolegov možno nájsť aj výrazné presahy smerom k aplikáciám.

Týždeň vedy a techniky prináša rok čo rok stovky stretnutí, besied, desiatky dní otvorených dverí, semináre i konferencie. Ponúka verejnosti možnosť dozvedieť sa viac o práci vedcov, navštíviť ich pracoviská. Aj tento rok ho s mottom: Spoznávaj, pochop a rozvíjaj... na začiatok novembra pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu SR a Centrum vedecko-technických informácií SR. Ale najmä vedci, s bohatou účasťou tých zo Slovenskej akadémie vied.

„Voda sa stala nielen strategickým, globálnym fenoménom s veľkým miestnym alebo regionálnym dosahom, ale tiež predmetom vedeckého riešenia trvalo udržateľného sveta.“ Ide o jednu z viet uvádzajúcich významný projekt WATERS, ktorý rozbieha SAV. Viac pod titulkom Voda si zaslúži viac pozornosti.

Od januára sa k ústavom, ktoré majú spájanie za sebou, pripájajú ďalšie tri. Jedno centrum sa rozhodli vytvoriť Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Ústav pre výskum srdca a Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV. Podrobnosti v článku Nové centrum je výsledok očakávaného spojenia.

„Ústav je unikátny aj v tom, že má nezávislé vnímanie procesov, ktorým sa venuje“, hovorí Juraj Sipko, riaditeľ Ekonomického ústavu SAV. Zdôrazňuje, že vedci v ňom nie sú ovplyvňovaní, každý prezentuje svoj názor. „Jedine tak sa môže veda posunúť,“ pripomína v rozhovore pod titulkom Nezávislé názory posúvajú poznanie.

Viac na http://spravy.sav.sk/nove-cislo/

(pod)

Príloha

Spravy SAV 6-2017