Aktuality

Učená spoločnosť SAV si zvolila novú radu a predsedu

Vložil(a): S. Ščepán, 7.12.2017, videné 692-krát

Dňa 20. novembra 2017 sa konalo valné zhromaždenie Učenej spoločnosti SAV. Na valnom zhromaždení bola zvolená nová rada a predseda Učenej spoločnosti s účinnosťou od 1. decembra 2017. Novým predsedom sa stal  prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave a Ústavu vied o Zemi SAV, ktorý v tejto funkcii vystriedal doterajšieho predsedu prof. RNDr. Jozefa Nogu, DrSc. Za členov rady boli zvolení prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc. (Fyzikálny ústav SAV), prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc. (Ústav materiálového výskumu SAV) doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. (Elektrotechnický ústav SAV), prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc. (Biomedicínske centrum SAV), Ing. Igor Lacík, DrSc. (Ústav polymérov SAV) a Ing. Oľga Križanová, DrSc. (Biomedicínske centrum SAV). Rada Učenej spoločnosti sa zišla 28. novembra na svojom prvom zasadnutí a zvolila prof. RNDr. Vladimíra Bužeka, DrSc., za podpredsedu a Ing. Oľgu Križanovú, DrSc. za tajomníčku Učenej spoločnosti. Členovia Rady prerokovali zásadné zámery svojej činnosti a najbližšie úlohy. Rada v krátkom období zverejní vyhlásenie k svojmu programu.

Príloha

Predseda Učenej spoločnosti SAV prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.