Aktuality

Historia magistra: Armáda a spoločnosť v 19. storočí

Vložil(a): S. Ščepán, 4.12.2017, videné 436-krát

Posledný novembrový podvečer sa v prednáškovej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave niesol v znamení rinčania zbraní. K žiadnemu krviprelievaniu našťastie nedošlo, šable a pištole boli tentokrát len súčasťou prednášok vedeckých pracovníkov Oddelenia 19. storočia Historického ústavu SAV v rámci cyklu Historia magistra.

Ako hneď v úvode podotkla PhDr. Elena Mannová, CSc., hlavným hrdinom diskusného večera bol PhDr. Vojtech Dangl, CSc., podľa slov jeho kolegu PhDr. Ivana Kamenca, CSc., grandseňor medzi historikmi, ktorý tento rok oslávil okrúhle jubileum. K významnému životnému míľniku mu kolegovia venovali kolektívnu monografiu Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi, s podtitulom Vzťah armády a spoločnosti v procese modernizácie. Zostavovateľkami publikácie boli PhDr. Elena Mannová, CSc. a Mgr. Gabriela Dudeková, PhD., ktoré kolektívnu monografiu zároveň aj predstavili prítomným. Prácu tvorí osemnásť štúdií venovaných rôznym aspektom interakcie medzi armádou a spoločnosťou v horizonte ohraničenom vládou Márie Terézie a začiatkom druhej svetovej vojny. Vysokú kvalitu a rozmanitosť jednotlivých textov pritom ocenil priamo na mieste aj jubilant, pre ktorého bolo vydanie knihy do poslednej chvíle viac ako príjemným prekvapením.

Druhá časť večera patrila prezentácii výskumu Vojtecha Dangla. Ten najprv v krátkosti predstavil svoju najnovšiu knihu Bitky a bojiská v našich dejinách, ktorá je úctyhodným spracovaním vojenských dejín viažucich sa k územiu Slovenska od najstarších čias až do začiatku prvej svetovej vojny. Na takmer ôsmich stovkách strán doplnených bohatou obrazovou prílohou autor analyzuje nielen jednotlivé bitky, ale aj ich dôsledky na krajinu a spoločnosť, či na osudy viac i menej známych jednotlivcov. Jedným z fenoménov, ktorým sa v novej monografii zaoberal, boli i dôstojnícke súboje v armáde habsburskej monarchie. Práve túto mimoriadne zaujímavú tému Vojtech Dangl aj obsiahlejšie prezentoval. Vďaka tomu sa tak publikum mohlo dozvedieť, že v armáde bola česť často dôležitejšia než zdravý rozum a napríklad pre urážku manželky neváhal istý poručík vyzvať grobiana na duel priamo vo vlastnej obývačke. Väčšina dôstojníckych súbojov bola v tom období podľa Vojtecha Dangla pre ženy.

V poslednom bloku priblížila PhDr. Daniela Kodajová, PhD. dosiaľ málo preskúmanú tému slovenských vojenských dejín – pôsobenie vojenských duchovných. Tejto problematike sa venovala aj polovica kolektívnej monografie Sláva šľachetným IV., ktorej zostavovateľkou bola práve aj Daniela Kodajová. Po krátkom predstavení publikácie priblížila inštitúciu vojenského kuráta v samostatnej prednáške. Popri všeobecných nariadeniach týkajúcich sa organizácie a zabezpečenia služby či otázky existencie kurátov u iných ako kresťanských vierovyznaní nevynechala Daniela Kodajová ani zmienky o známych osobnostiach politického života, ktoré istý čas pôsobili ako vojenskí duchovní. Medzi takých kňazov patril kontroverzný budúci prezident slovenského štátu Jozef Tiso, ktorý mašíroval s armádou do Haliče, ale napríklad aj básnik Vladimír Roy, ktorý na talianskom fronte preložil do slovenčiny báseň Havran od Edgara Allana Poea, mimochodom, jeden z najväčších prekladateľských orieškov.   

Po ukončení prednášok nasledovala aj veľmi živá diskusia s množstvom zaujímavých otázok od obecenstva a relevantných odpovedí historikov.

Text: Mgr. Oliver Zajac

Foto: Vladimír Šimíček

 

Príloha

Armáda a spoločnosť v 19. storočí v cykle Historia magistra.
Príloha

Armáda a spoločnosť v 19. storočí v cykle Historia magistra.
Príloha

Armáda a spoločnosť v 19. storočí v cykle Historia magistra.