Aktuality

Migrácia – fenomén našej doby

Vložil(a): S. Ščepán, 27.11.2017, videné 395-krát

Začali sme číslami, presnejšie len jedným, aj to nemusí byť celkom presné. Na svete vraj podľa odhadov žije až 232 miliónov migrantov. Najviac približne 70 miliónov v Európe. Migrácia ako jeden z fenoménov našej doby bola hlavnou témou ďalšieho programu z cyklu Veda.SK v Slovenskom rozhlase.

Hovorili sme o nej s Mgr. Anetou Világi, PhD., z Katedry politológie, Filozofickej fakulty UK a s Mgr. Ing. Miloslavom Bahnom, PhD., zo Sociologického ústavu SAV. Medzinárodné organizácie všeobecne definujú migráciu ako akýkoľvek pohyb osôb, alebo skupiny osôb nielen medzi krajinami, ale aj v rámci jednej krajiny. „Migrácia je pohyb obyvateľstva  bez ohľadu na dôvody a jej dĺžku,“ pripomenula Anetra Világi. Ako politologička sa venuje najmä menšinovej politike a skúma migráciu najmä v kontexte európskej integrácie. „Migrácia sa dotýka  viacerých politologických tém. Aj vnútornú migráciu v rámci EÚ sme riešili prvý raz intenzívnejšie v rokoch 2004 a 2005 po našom vstupe do EÚ.“

Miloslav Bahna sa práve v tom čase intenzívnejšie vnáral do problematiky ako migračný pesimista. „Bola to výrazná migračná vlna, pretože dovtedy bolo dosť ťažké dostať sa na pracovný trh vo vyspelých západných krajinách.  Napriek tomu som vnímal aj riziká s tým spojené a začal som sa intenzívne zaoberať najmä migrácii našich obyvateľov do Veľkej Británie. V tom čase totiž len tri krajiny – Veľká Británia, Írsko a Švédsko – otvorili svoj pracovný trh bez obmedzení. Analýzy Britov predpovedali príliv 10 až 15 tisíc migrantov ročne. Štatistiky po prvých rokoch však hovorili o 250 tisícoch...“

Migranti najčastejšie uvádzajú ekonomické dôvody, ale sú aj jazykové, kultúrne, či vytváranie takzvaných migračných sietí pri zlučovaní rodín. Sú však aj bezpečnostné v prípade utečencov z oblastí vojnových konfliktov.

Vo Vede.SK sme skloňovali históriu migrácie nášho obyvateľstva, vrátane emigrácií po roku 1968 (z Česko-Slovenska vtedy odišlo okolo stotisíc ľudí), ale aj dôvody a rozdiely medzi vnímaním dobrovoľnej a nedobrovoľnej migrácie. V uplynulých rokoch došlo k výraznému nárastu počtu migrantov, keďže v roku 1990 bolo na svete 153 miliónov migrantov a v roku 2000 odhady hovorili už o 174 miliónoch migrantov. Dnes sa pohybujeme v odhadoch na počte 232 miliónov. Je to zastaviteľný trend? Zdá sa, že nie.

„Prognóza upozorňuje, že narastajúci trend je aj produktom bohatnutia chudobných častí sveta... Najchudobnejší nemajú prostriedky na zaplatenie prevádzača...“ tvrdí Miloslav Bahna. Aneta Világi však pripomína, že je potrebné rozlišovať medzi ekonomickými migrantami a utečencami, ktorí utekajú kvôli vojne. „V takých oblastiach môže pomôcť stabilizovanie krajiny pred odlivom ďalších vĺn migrantov.“ (spn)

Celú vedu SK na tému Migrácia – fenomén doby nájdete na: www.rtvs.sk/radio/archiv/11373

Foto: Stano Ščepán

 

Príloha

Hostia v živom vysielaní v Rádiu Slovensko.
Príloha

Miloslav Bahna.
Príloha

Aneta Világi.