Aktuality

Konferencia o inováciách Čína + 16

Vložil(a): S. Ščepán, 27.11.2017, videné 890-krát

Za účasti ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej, viceministra vedy a technológií Číny Li Menga a ďalších hostí sa v Bratislave v pondelok 27. novembra a utorok 28. novembra koná 2. ministerská konferencia Čína + 16 krajín strednej a východnej Európy.

Predseda SAV prof. Pavol Šajgalík v jej úvode prezentoval postavenie, poslanie, no najmä vedecký výskum a inovačné projekty Slovenskej akadémie vied a jej ústavov. V obsažnej prezentácii upriamil pozornosť na viaceré oblasti vedeckých výskumov SAV, s akcentom na už dosiahnuté výsledky, resp. na možnosti ich využitia. Konferencia v Bratislave je zameraná na štyri hlavné oblasti inovácií  - biotechnológie, „zelenú“ energiu a čisté technológie, informačné a komunikačné technológie a na výskum materiálov. Zúčastňujú sa na nej predstavitelia šestnástich krajín regiónu strednej a východnej Európy a zástupcovia mnohých vedeckých a technologických inštitúcií z Číny s perspektívou rozvíjania nových foriem a možností užšej spolupráce. (spn)

Foto: Štefan Podolinský a Stano Ščepáín

Príloha

Prezentácia predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka.
Príloha

Príhovor Li Menga, viceministra vied a technológií z Číny.
Príloha

Konferenciu sleduje aj ministerka školstva SR Martina Lubyová.
Príloha

Prezentácia predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka.