Aktuality

Botanická olympiáda v Arboréte Mlyňany ÚEL SAV

Vložil(a): S. Ščepán, 25.11.2017, videné 295-krát

Arborétum Mlyňany patrí k vyhľadávaným miestam odbornej aj laickej verejnosti počas celého roka, no v rámci Týždňa vedy a techniky aj tam zaznamenávajú každoročne nárast záujmu najmä študentov.

V rámci tohtoročného Týždeň vedy a techniky pripravili v Arboréte Mlyňany  výučbu plnú zábavy pre žiakov základných škôl v počítačovej učebni „Svet stromov“. Pod vedením Ing. Estery Zahradníkovej absolvovali prírodovednú výučbu pomocou interaktívnych počítačových hier, pri ktorej sa bližšie zoznámili so svetom rastlín a zmenami v prírode počas štyroch ročných období. Svoje poznatky si mohli potom otestovať formou zábavného kvízu. Následne mohli svoju zručnosť rozvíjať v Tvorivých dielňach s Ing. Danielou Holečkovou a park im predstavila Ľubica Majorová.

V Arboréte Mlyňany nechýbala ani botanická olympiáda „Mladí botanici“, na ktorej sa podľa slov Sylvie Strakovej zúčastnil rekordný počet základných škôl - pätnásť. Najviac vedomostí ukázalo trojčlenné družstvo ZŠ sv. Michala z Levíc. Napriek nie veľmi vydarenému počasiu sa v piatok 10.novembra 2017 v arboréte uskutočnil aj Deň otvorených dverí. Na tento deň pripravili vedeckí pracovníci pre študentov gymnázií a stredných odborných škôl biologického zamerania interaktívnu prednášku „Cudzokrajné javory – klenoty parkov a záhrad“ v podaní Ing. Petra Hoťku, PhD. ako aj predstavenie vedeckej činnosti arboréta a ukážku spektrofotometrických analytických metód využívaných na Oddelení dendrobiológie pod vedením Ing. Petra Ferusa, PhD. („Spektrofotometria ako prostriedok k nahliadnutiu do metabolizmu drevín“). Študenti mohli aktívne participovať na realizácii analýz koncentrácie fotosyntetických pigmentov a študovať ich zmeny vyvolané príchodom jesene. Potom im Ľuboš Pálka prakticky predviedol základné typy rezu drevín („Rezom ku kráse“) a svoju návštevu arboréta ukončili prehliadkou parku pod vedením RNDr. Dominiky Bošiakovej.

Počas celého týždňa sa návštevníci mohli uchádzať o bezplatnú poradenskú činnosť (Okrasné škôlky a Predajňa drevín) a v priestoroch kaštieľa Arboréta Mlyňany SAV si mohli pozrieť pamätnú izbu zakladateľa Arboréta Mlyňany – Dr. Štefana Ambrózy-Migazziho, spojenú s ukážkami jeho odborných publikácií. Počas Týždňa vedy a techniky 2017 navštívilo arborétum celkom 132 žiakov a študentov.

Peter Ferus

 

Príloha

Arboretum Mlyňany.