Aktuality

Mladí vedci SAV opäť vyučovali

Vložil(a): S. Ščepán, 24.11.2017, videné 447-krát

Projekt „Roadshow mladých vedcov po školách“ úspešne pokračuje. Mladí výskumníci navštívili tentokrát Gymnázium J. Hollého v Trnave, Strednú odbornú školu na Nerudovej ulici v Hlohovci a Gymnázium na Ul. 17.novembra v Topoľčanoch. Mgr. Agáta Karčová, PhD., z Jazykovedného ústavu SAV odučila hodiny slovenčiny, Mgr. Tomáš Goga z Geografického ústavu SAV hodiny geografie a informatiky a Ing. Viliam Pavlík, Phd., z Ústavu anorganickej chémie SAV hodiny biológie a chémie.

„Cieľom hodiny geografie, resp. informatiky, bolo predstaviť študentom štúdium geografie tak, aby zanechalo pozitívne dojmy a aby mohli žiaci uvažovať o štúdiu geografie na vysokých školách a neskôr aj o vedeckom bádaní. K dosiahnutiu takto stanoveného cieľa bol zvolený interaktívny prístup s využitím geografických informačných systémov (GIS). Po krátkom predstavení princípu a aplikačných možností si študenti sami vyskúšali funkcionalitu rôznych GIS aplikácií,“ povedal Tomáš Goga.

Viliam Pavlík z Ústavu anorganickej chémie SAV si pre žiakov pripravil prednášku o zdrojoch energie, vrátane tých alternatívnych.„Žiaci napäto počúvali, pretože prednáška bola poňatá netradičnou formou a bola okorenená zaujímavými príkladmi z praxe. Zaujímalo ich hlavne tradičné porovnanie „zelených“ energií oproti tej jadrovej a technológie blízkej budúcnosti. Verím, že poslaním hlavne mladých vedcov nie je len prinášať čisto vedecké výsledky, ale v rámci povedomia verejnosti aj tieto výsledky vedieť zaujímavo interpretovať. Akadémia prechádza pomaly do štatútu nového zriadenia a s tým prichádza aj možnosť nanovo sa zamyslieť, ako by sa mala prezentovať v očiach verejnosti,“ povedal Viliam Pavlík.

Na hodinách slovenského jazyka nahradila učiteľov jazykovedkyňa Agáta Karčová.„Študentov netradičné hodiny spojené s prezentáciou nových vedeckých projektov aj výstupov oddelenia SNK JÚĽŠ oslovili. Najviac ich zaujímali praktické podrobnosti týkajúce sa vyhľadávania v slovníkovom rozhraní, ako aj používania korpusových nástrojov. Pýtali sa aj na to, prečo som sa rozhodla práve pre povolanie jazykovedkyne a či ma práca v tejto oblasti napĺňa,“ povedala Agáta Karčová, ktorá odučila hodiny slovenčiny.

Projekt „Roadshow mladých vedcov na školách“ vníma pozitívne. „Predpokladám, že pokračovanie v tejto iniciatíve aj na ďalších školách môže prispieť  k formovaniu rozhodnutia študentov, z ktorých sa mnohí ešte len rozhodujú o výbere životného povolania, aby sa vydali na vedeckú dráhu, pričom na Slovensku na to majú otvorené možnosti aj výber z množstva jedinečných projektov,“ dodala Agáta Karčová.

SAV spustila v októbri projekt, ktorý vytiahol mladých vedcov z laboratórií či knižníc a preniesol ich k študentom na školy. Mladí výskumníci vyučujú na stredných školách v súlade s osnovami, s ohľadom na aktuálne dianie a trendy, a najmä s prvkami interaktivity a vyzdvihnutím skúseností z praxe. Akadémia plánuje návštevy ďalších škôl a vyučovacie hodiny s ďalšími mladými vedcami.

Spracovala: Monika Hucáková

 

 

 

Príloha

Mladí vedci na školách...