Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Podpis Memoranda o spolupráci.

Spolupráca s čínskou univerzitou v provincii Hebei

4. 9. 2017 | zhliadnuté 1062-krát

Slovenská akadémia vied v ostatných rokoch programovo rozširuje svoju medzinárodnú spoluprácu. Ďalším prírastkom do jej „košatenia“ je podpísanie Memoranda o porozumení a spolupráci medzi SAV a čínskou Hebei univerzitou v Shijiazhuangu. V pondelok 4. septembra 2017 ju oficiálne svojimi podpismi potvrdili predseda SAV prof. Pavol Šajgalík a viceprezident Hebei University prof. Jingze Liu.

Memorandum sa týka rôznych foriem spolupráce, najmä však výmeny doktorandov, organizácie vedeckých konferencií, výmeny materiálov a informácií a úzkej spolupráce pri spoločných výskumných projektoch, resp. kooperácie špecifických výskumných programov. Predseda SAV prof. Pavol Šajgalík pri prezentácii SAV zdôraznil potenciál rozširujúcej sa spolupráce, podobne riaditeľka Biomedicínskeho centra SAV prof. Silvia Pastoreková ocenila možnosť výmeny a vzájomných stáží študentov za veľmi motivačnú. Naznačila sľubné perspektívy novej spolupráce osobitne v oblasti biomedicíny a onkológie.

Popoludní delegácia z Hebei Normal Univesity navštívila Biomedicínske centrum SAV v areáli SAV na Patrónke. Riaditeľka BMC SAV prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc. na úvod návštevy uviedla vedecký profil centra, ktoré má ambíciu byť typom novej výskumnej inštitúcie; predstavila vybrané výskumné projekty onkologického, virologického, endokrinologického, fyziologického a translačného výskumu. Uviedla, že centrum spravuje Európsky vírusový archív, je riešiteľom viacerých  medzinárodných projektov, má niekoľko špičkových tímov a lídrov.

Profesor Jingze Liu a profesor Xiaolong Yang v sprievode profesorky Silvie Patorekovej, DrSc., riaditeľky BMC SAV, MVDr. Juraja Kopáčka, DrSc., vedeckého riaditeľa Virologického ústavu a doc. MVDr. Branislava Peťka, DrSc. z Parazitologického ústavu SAV v Košiciach navštívili laboratóriá BMC SAV.

RNDr. Lucia Csáderová, CSc. prezentovala prácu s konfokálnym a fluorescenčným mikroskopom a štúdium procesov v živých nádorových bunkách v reálnom čase; Mgr. Gabriela Flores-Ramírez, PhD. a Mgr. Maksym Danchenko, špecialista na spektrometriu, v protonickom laboratóriu predstavili metódy a uplatnenie protemických analýz nielen pre medicínsky, ale aj pre širší biologický výskum.  V pavilóne lekárskych vied RNDr. Daniela Gašperíková, DrSc. prezentovala, ako je BMC SAV v medicínskom výskume prepojené s klinickou praxou pri identifikácii a diagnostike metabolických porúch zvlášť detských pacientov. Zdôraznila, že vo výskumnej činnosti sa zameriava na genetickú etiológiu ochorení, napríklad familiárnych metabolických porúch a identifikáciu nových génových variantov metabolických ochorení.

BMC SAV od roku 2015 tvoria štyri zložky vedeckého a klinického výskumu (Ústav experimentálnej endokrinológie, Ústav experimentálnej onkológie, Virologický ústav a Ústav klinického a translačného výskumu).

Podpísanie memoranda o bilaterálnej spolupráci Slovenskej akadémie vied s Hebei Normal University je vyústením kontaktov, vytvorených v máji 2016. Doc. RNDr. Branislav Peťko, DrSc. s kolegyňami z Parazitologického ústavu SAV pri príprave APVV projektov a pri hľadaní vedeckej spolupráce vtedy (v rámci oficiálnej delegácie SARIO, misie predsedu NR SR Petra Pellegriniho a misie AVBAZ - Asociácie pre využitie obnoviteľných a alternatívnych zdrojov) navštívili pracoviská Hebei Normal University a otvorili tak cestu pre vytvorenie širšej spolupráce aj pre mladých vedeckých pracovníkov vo viacerých špecializáciách.

(spn, suba)

Fotografie: Vladimír Šimíček