Aktuality

Seminár o modelovaní ekologickej konektivity

Vložil(a): S. Ščepán, 6.7.2017, videné 700-krát

Aplikácii prístupov modelovania konektivity – prírodného prepojenia biotopov veľkých šeliem, najmä medveďa a bizóna, v pohraničnom území na severovýchode Slovenska a juhovýchode Poľska, bol venovaný úvodný medzinárodný seminár projektu, ktorý sa konal v dňoch 25. – 28. júna 2017 v KC Akadémia v Starej Lesnej. Na seminári sa zúčastnili riešitelia projektu a ďalší odborníci zo štyroch krajín.


Na podujatí vystúpili experti zaoberajúci sa výskumom konektivity územia, diaľkovým prieskumom Zeme a modelovaním zmien krajiny, ako aj zástupcovia viacerých národných parkov, ktoré sa nachádzajú v sledovanej oblasti.  Práve  poznanie ekologického prepojenia národných parkov je aktuálny problém tohto významného a v európskom kontexte jedinečného prírodného regiónu s výskytom veľkých šeliem (už spomenutých medveďov, bizónov, ale aj vlkov, rysov). Program seminára vytvoril priestor pre pomenovanie konkrétnych problémov, a tiež pre hľadanie návrhov ich riešení. Účastníci prezentovali aj doterajšie výsledky výskumu z oblasti monitorovania lesnej zveri pomocou globálnych polohových systémov (GPS – telemetria medveďa a bizóna), 3D modelovania vegetácie pomocou údajov získaných laserovým skenovaním (LIDAR-om) a sledovania – identifikácie prepojenia územia na základe výsledkov analýzy DNA živočíchov.

Okrem Geografického ústavu SAV, ktorý je spolu s Oddelením geografie Jagelonskej univerzity v Krakowe koordinátorom tohto projektu, na podujatí vystúpili aj vedci reprezentujúci pracoviská s dlhodobými skúsenosťami s riešením problematiky ekologickej konektivity územia zo Švajčiarskeho federálneho výskumného ústavu (WSL) v Zürichu a z Humboldtovej univerzity v Berlíne.

 

Projekt je finančne podporil Medzinárodný vyšehradský fond.Viac informácií o projekte a jeho partneroch je na stránke: http://www.geography.sav.sk/conskpl/

Robert Pazúr, Geografický ústav SAV

 

 

 

Príloha

Bronwyn Price (Swiss Federal Research Institute WSL) prezentuje modelovanie 3D konektivity nelesnej vegetácie vo Švajčiarsku.
Príloha

Účastníci porady CON@SK.PL: Transboundary ecological connectivity – modelling landscapes and ecological flows.
Príloha

Tomasz Zwijacz-Kozica (Tatra National Park, PL) prezentuje výsledky 15-ročného výskumu medveďa hnedého pomocou telemetrie v Tatranskom národnom parku.