Aktuality

Chemický ústav SAV získal Cenu SAV za svetový výskum

Vložil(a): S. Ščepán, 6.7.2017, videné 901-krát

„Začiatok tohto výskumu sa časovo viaže k ropnej kríze v polovici 70. rokov minulého storočia, keď sa Chemický ústav SAV zapojil do riešenia otázok využitia vedľajších produktov poľnohospodárskej výroby a drevospracujúceho priemyslu na výrobu chemických palív, ale aj iných užitočných produktov, vrátane priemyselne významných enzýmov.“ Hovorí o súbore vedeckovýskumných prác - Nové mikrobiálne enzýmy degradujúce rastlinné bunkové steny - jeho vedúci RNDr. Peter Biely, DrSc. z Chemického ústavu SAV. Práca, ocenená výročnou Cenou SAV, predstavuje výsledok desaťročnej výskumnej činnosti kolektívu oddelenia enzymológie sacharidov tohto ústavu.

„Ocenený súbor prác významným spôsobom obohacuje oblasť mikrobiálnej degradácie rastlinnej hmoty. Ide o jednu z priorít svetovej vedy úzko súvisiacej s pokračujúcimi snahami o komplexné využitie každoročne sa obnovujúcej rastlinnej hmoty, vrátane biokonverzie rastlinných polysacharidov na chemické palivá ako jednej z alternatív náhrady fosílnych palív, ako aj na nové produkty s významným prínosom v humánnej a veterinárnej výžive a medicíne,“ uviedol v laudáciu na udeľovaní cien podpredseda SAV prof. RNDr. Karol Marhold, CSc.

Ide o oblasť výskumu, ktorého snahou je budovať teoretickú bázu pre rozvoj moderných enzýmových technológií v drevospracujúcom a potravinárskom priemysle, produkcie bioetanolu druhej generácie na báze lignocelulózy, ale dotýka sa aj objasňovania princípov fytopatogenity a na ich základe vyvíjať nové environmentálne prijateľné spôsoby ochrany rastlín. „Keď náš kolektív dostal Cenu SAV za výskumnú činnosť v roku 2007, žartom som povedal, že dovidenia v roku 2017. Samozrejme som to nemyslel vážne, ale o to viac ma tohtoročná Cena SAV teší,“ usmieva sa Peter Biely, ktorý roky práce na projekte považuje za vzrušujúce a je s výsledkom spokojný. Je však sklamaný, ako sa za ten čas menil kolektív: „Kedysi nás bolo osem, teraz sme štyria.“ Tešia ho však úspechy jeho tímu v poslednom desaťročí. „Sme šťastní, že nás vo svete poznajú, že naše výsledky sa nedajú prehliadnuť,  že dobre reprezentujú slovenskú vedu vo svete. Ako prví sme dokázali existenciu troch nových mikrobiálnych enzýmov, na základe čoho sa zriadili nové rodiny týchto enzýmov. Poukázali sme tiež na možnosti ich priemyselného využitia,"  hovorí Peter Biely.

Ukončenie projektu je súčasne symbolickým zavŕšením vedeckej tvorby dlhoročného vedúceho kolektívu Petra Bieleho. V roku 2016 oslávil svoje 75. narodeniny a 50 rokov zamestnania na Chemickom ústave SAV.

Postavenie kolektívu v tejto oblasti výskumu odráža aj jeho rozsiahla spolupráca so zahraničnými partnermi z akademickej i priemyselnej sféry, vrátane svetového hegemóna vo výrobe priemyselných enzýmov, dánskej firmy Novozymes.

Predkladaný súbor prác predstavuje 56 publikácií. Viac ako dve tretiny z nich sú výsledkom zmluvnej alebo nezmluvnej medzinárodnej spolupráce so zahraničnými pracoviskami. Zahraničná spolupráca sa orientovala hlavne na prípravu rekombinantných enzýmov. Významným príspevkom kolektívu do oblasti enzýmového rozkladu rastlinnej hmoty v posledných desiatich rokoch sú aj dva medzinárodné patenty.

Ďalšími členmi oceneného koletívu sú: RNDr. Mária Vršanská, DrSc., Mgr. Vladimír Puchart, PhD., Mária Cziszárová, Ing. Katarína Šuchová, PhD., Ing. Ján Hirsch, DrSc. „Kolegom veľmi pekne ďakujem za ich prínos a pracovné nadšenie, bez ktorého by sme tohtoročnú Cenu SAV nezískali,“ dodáva Peter Biely.

Andrea Nozdrovická

Foto: Vladimír Šimíček

Príloha

Odovzdávanie Ceny SAV v Smoleniciach.
Príloha

RNDr. Peter Biely, DrSc. z Chemického ústavu SAV.