Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Teatime4science logo

Do globálnej štúdie Teatime4science zapája Ústav krajinnej ekológie SAV do dekompozičného experimentu aj slovenských žiakov a skautov

9. 6. 2017 | videné 1201-krát

Dekompozičnej štúdie Teatime4science sa zúčastnia žiaci ZŠ kpt. Nálepku v Novom Meste nad Váhom a skauti 41. zboru T. G. Masaryka v Topoľčiankach.

 

Vo vedeckom výskume sa dekompozícia zisťuje použitím vrecúšok z nylonovej sieťoviny, obsahujúcich rastlinný materiál. Rozklad organického materiálu, tzv. dekompozícia, je pre život na Zemi zásadným procesom. Prostredníctvom dekompozície sa živiny stávajú dostupnými pre rastliny a mikroorganizmy pre ich metabolické procesy a rast. Pri rozklade rastlinného materiálu sa do atmosféry uvoľňuje skleníkový plyn oxid uhličitý (CO2). Rýchly rozklad vedie k väčšiemu množstvu CO2 uvoľňovaného do atmosféry, zatiaľ čo pomalým rozkladom sa zvyšujú zásoby uhlíka v pôde.

Na celosvetovej úrovni existujú veľké rozdiely v rýchlosti rozkladu rastlinného materiálu. Napríklad v chladnom prostredí je rozklad pomalší než v prostredí teplom. Na rýchlosť rozkladu rastlinného materiálu majú vplyv faktory ako vlhkosť, kyslosť alebo zásoba živín v pôde. Pre vytvorenie jasnej predstavy o globálnej dekompozícii potrebujeme množstvo informácií o rôznych charakteristikách pôd. Mnoho faktorov je už známych a zaznamenaných v pôdnych mapách sveta, no index pre rýchlosť dekompozície stále chýba a jeho odhady sú často nepresné.

Vedci do štúdie zapojili aj verejnosť: žiaci a skauti vážili vrecúška čajov Green tea Lipton a Rooibos Lipton a zakopali ich do pôdy 7. júna 2017, po troch mesiacoch ich vykopú a opäť zvážia. Strata na váhe predstavuje materiál, ktorý sa rozložil. Zistené údaje vložia na stránku projektu www.teatime4science.org. Vedecká hodnota tejto novej metódy už bola potvrdená a pokusy prebiehajú v súčasnej dobe v rôznych štátoch po celom svete.

 

Veronika Piscová
Ústav krajinnej ekológie SAV

 

https://trojka.edupage.org/

http://www.edb.sk/sk/firmy/slovensk-y--skauting--41--zbor-t--g--masaryka--topo-l-cianky-Topo%BE%E8ianky-S036106232000.html