Aktuality

Deň ERC na Slovensku

20.6.2016, otvorené 609-krát

 

Slovensko patrí k štyrom najhorším krajinám Európy v počte získaných ERC (European Research Council) grantov. O to významnejšia a aktuálnejšia je návšteva Prezidenta Európskej rady pre výskum prof. Jean-Pierre Bourguignona v našej krajine. V pondelok 20. júna 2016 sa v rámci Dňa ERC na Slovensku už ráno stretne s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR prof. Petrom Plavčanom. Od 10.00 hodiny sa v Aule Univerzity Komenského v Bratislave uskutoční podujatie ERC Day in Slovakia, ktoré organizujú UK Bratislava, SAV a SLORD (Slovak Liaison Office fot Research and Development). Zúčastní sa na ňom  aj predseda Slovenskej akadémie vied prof. Pavol Šajgalík. Od 12.30 hodiny organizátori vytvorili v Aule UK priestor na stretnutie s médiami.

Ambíciou podujatia je inšpirácia a povzbudenie slovenských vedcov na aktívnejšiu snahu o získanie ERC grantov. Aj preto sa v jednotlivých prezentáciách pozvaných vedeckých osobností bude venovať pozornosť okrem iného spôsobu podávania a podpory projektov, ktoré by mohli byť úspešné. Popoludní sa prezident ERC prof. Jean-Pierre Bourguignon stretne s mladými vedcami.

Európsku radu pre výskum založila Európska komisia s cieľom podporiť výskum na hraniciach súčasného poznania. Svoju činnosť začala vo februári 2007 v rámci osobitného programu „Myšlienky“, ktorý bol súčasťou 7.RP. V súčasnosti spadá pod program Horizont 2020, ako súčasť piliera Excelentná veda. Hlavným cieľom Európskej rady pre výskum je stimulácia rozvoja vedeckého výskumu na najvyššej úrovni v Európe, a to prostredníctvom podpory a motivácie najlepších a najtvorivejších vedcov, študentov a výskumníkov. ERC nepodporuje veľké konzorciá, ale len konkrétnych jednotlivcov (individuálnych hlavných riešiteľov) s jedným projektom a ich prípadné výskumné tímy. Granty poskytované Európskou radou pre výskum sú prenositeľné. Celkový rozpočet alokovaný pre Európsku radu pre výskum na roky 2014-2020 je 13,1 miliárd Eur. (spn)

 

 

 

Príloha

V rámci ERC dňa vystúpi v aule UK v Bratislave aj vedec roka 2015 Ján Tkáč.