Aktuality

SAV ponúka občanom možnosť priamo ovplyvniť budúce zameranie vedy a výskumu

27.10.2015, otvorené 843-krát

 

Približne 40 občanov Slovenskej republiky, medzi ktorými môžete byť aj vy, a spolu viac ako tisíc občanov z tridsiatich európskych krajín bude mať možnosť prispieť do európskej vedy a výskumu svojím vlastným názorom.

Vďaka projektu CIMULACT sa bežní občania môžu zaoberať otázkami, o ktorých často diskutujú iba experti alebo politici. Ak máte záujem zúčastniť sa na tomto seminári, môžete sa registrovať na odkaze: http://goo.gl/forms/e4xdtOdvaf  alebo na http://facebook.com/cimulact.sk. Účastníci seminára budú starostlivo vybraní tak, aby čo najlepšie odrážali rôznorodosť obyvateľov Slovenska. Vybraní občania na seminári, ktorý na Slovensku organizuje Slovenská akadémia vied dňa 28. novembra (9:00 – 17:00 hod) v Bratislave, budú mať možnosť sformulovať a prediskutovať svoje predstavy o budúcnosti vedy a výskumu. Tieto vízie budú transformované do konkrétnych odporučení pre Európsku komisiu.

Občania v role expertov a politikov

Ako zabezpečíme, že sa výskum zameria na témy a oblasti, ktoré sú veľmi dôležité pre každodenný život občanov Európy? Tu prichádzate na rad vy. Chceme vedieť, čo si myslíte o budúcnosti. Ako si ju predstavujete? Čo si želáte pre seba osobne, pre svojich blízkych, svojich susedov a pre spoločnosť ako takú? Tým, že sa s nami podelíte o svoju víziu budúcnosti, pomôžete nám pri budovaní cesty, ktorá nás tam dovedie. Nemusíte mať žiadne špecifické znalosti na to, aby ste nám pomohli s údajmi do výskumného programu. Nazdávame sa, že výskum by sa mal venovať aj potrebám a problémom bežných občanov. Preto vás pozývame ako experta na váš vlastný život.

Čo je to vízia?

V rámci projektu CIMULACT používame túto definíciu: Vízia je obrázok alebo predstava budúcnosti, akú si želáme. Vízia môže byť založená na nádejach a snoch –  ale tiež na obavách a strachu týkajúcich sa problémov alebo hrozieb, o ktorých dúfame, že sa nestanú realitou. Na seminári SAV sa pokúsime sformulovať vízie pre budúcnosť, ktorá nastane o 30 –  40 rokov. Už ste niekedy rozmýšľali nad tým, o čom sa budú ľudia rozprávať v roku 2050? Ako budú ľudia cestovať? Ako bude vaše mesto alebo obec vyzerať v roku 2050? Aké slobody a bezpečnosť budú mať občania Európy? Ako sa bude spoločnosť vyrovnávať s prírodnými katastrofami? Aké energie budeme používať v roku 2050? Ako budeme žiť v rok 2050? Tým, že sa s nami podelíte o svoju víziu budúcnosti, pomôžete nám pri budovaní cesty, ktorá nás tam dovedie.

 

Registrujte sa na: http://goo.gl/forms/e4xdtOdvaf  alebo na http://facebook.com/cimulact.sk.

Účastníkom seminára bude preplatené cestovné a poskytnutá finančná odmena.

 

Tomáš Michálek, Odbor vedy a výskumu, Úrad SAV

Príloha