Aktuality

SAVinci o archeológii na festivale Grape

18.8.2015, otvorené 1113-krát

 

SAVinci na festivale Grape

Debata o výskume najstarších slovenských dejín, objavoch a zisteniach vedcov o spoločnosti z čias Veľkomoravskej ríše, o živote na vtedajších hradiskách bola v programe hudobného festivalu. Vedecká kaviareň SAVinci sa z tradičného miesta v bratislavskom KC Dunaj v piatok 14. augusta 2015 premiestnila do stánku kultúrneho centra na piešťanskom festivale Grape. O práci archeológov hovoril riaditeľ Archeologického ústavu SAV Matej Ruttkay a jeho zástupca Karol Pieta.

Okrem iného upozornili na zmeny, ktoré ich odbor za posledné roky pri výskume našich najstarších dejín zaznamenal: je to vďaka tomu, že sa zintenzívnili archeologické výskumy venujúce sa téme Veľkej Moravy v lokalitách Bojná, Bíňa, Bratislava, Divinka, Nitra, Majcichov a v ďalších; aj vďaka rozvoju vedeckých metód, ktorý ich bádanie posúva rýchlejšie ako v predchádzajúcich desaťročiach. M. Ruttkay priblížil význam interdisciplinárneho výskumu včasnostredovekých hradísk. Hovoril napríklad o tom, aký význam má v ich práci datovanie, či ako im pri mapovaní hradísk pomáhajú letecké a ortofoto snímky.

K. Pieta hovoril o európskom unikáte – kniežacej hrobke z Popradu, ktorú objavili v roku 2005. Je z prelomu 4. a 5. storočia nášho letopočtu a zachovali sa v nej organické materiály vrátane častí nábytku, výrobkov z kože a textilu.  Návštevníci SAVinci v Piešťanoch sa od K. Pietu dozvedeli, že tento nález skrýva niekoľko príbehov. Prvý o tom, ako hrobku objavili a ako ju skúmajú, ďalší o jej zariadení, o živote a smrti muža z Popradu, ale napríklad aj príbeh o tom, ako hrob – jeho vrstovníci pred 1600 rokmi – vykradli. Vedci z Archeologického ústavu SAV ocenili spoluprácu so špecializovaným laboratóriom v severonemeckom Schleswingu:  s nimi a s ďalšími odbornými pracoviskami dopĺňajú nové a nové detaily príbehu.

Archeológovia hovorili o ďalších moderných technológiách a prostriedkoch, napríklad o dronoch, pozemných skeneroch. Nové prístupy skúmania a 3D technológie prinášajú prevratné zmeny v dokumentácii nálezov a rekonštrukcii dávnovekých objektov.

Vedci z Archeologického ústavu SAV s návštevníkmi vedeckej kaviarne SAVinci na Grape debatovali aj o vzťahu k histórii, osobitne o pripravovanej výstavbe v areáli Bratislavského hradu.

Cyklus vedeckých kaviarní SAVinci bude pokračovať v septembri opäť v Bratislave.

(pod)

Foto: Igor Machata

 

Príloha

Riaditeľ Archeologického ústavu SAV Matej Ruttkay (vľavo), jeho zástupca Karol Pieta a moderátorka Nora Gubková na piešťanskom Grape.
Príloha

Na Grape sa predstavili dvaja spickovi archeológovia...
Príloha

....Matej Ruttkay....
Príloha

....a Karol Pieta...