Aktuality

Jesseniova plaketa Tatiane Ravingerovej

Vložil(a): J. Broš, 21.6.2012, videné 839-krát

 

     MUDr. Tatiana Ravingerová, DrSc. bola ocenená Čestnou plaketou SAV Jána Jessenia za zásluhy v lekárskych vedách pri príležitosti životného jubilea 60 rokov.

 

     Vedecká práca MUDr. Tatiany Ravingerovej, DrS. je zameraná na oblasť základného medicínskeho výskumu a problematiku súvisiacu s mechanizmami ochrany srdca voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu. V tejto problematike patrí medzi uznávaných odborníkov na Slovensku i v zahraničí. Dr. Ravingerová spolupracuje s mnohými vedeckými a výskumnými pracoviskami doma a v cudzine. Na medzinárodných podujatiach prednášala mnohokrát. Jej významnou zásluhou je pedagogická činnosť, prednáša na Lekárskej fakulte UK v Bratislave a tiež na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Aktívne sa podieľa na organizácii vedeckých podujatí, je členkou viacerých redakčných rád časopisov, ako aj členkou niekoľkých domácich a zahraničných vedeckých spoločností.

 

foto: Mgr. Juraj Broš

Príloha

Pohľad do auly - v popredí MUDr. Táňa Ravingerová, DrSc., doc. Ing. Albert Breier, DrSc. a prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.
Príloha

Podpredseda SAV pre II. oddelenie vied doc. Ing. Albert Breier, DrSc. odovzdáva čestnú plaketu SAV Jána Jessenia
Príloha

...
Príloha

Blahoželá aj prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc. podpredsedníčka SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium.