Aktuality

Osada z doby bronzovej v Nitre

Vložil(a): V. Hák, 3.9.2004, videné 3358-krát

V týchto dňoch archeológovia z AÚ SAV ukončujú záchranný archeologický výskum v Nitre na Šindolke.

V miestach, kde bude vystavané autocentrum a autoservis, sa odkryli pozostatky sídliskových objektov z mladšej a neskorej doby bronzovej. Ide najmä o zásobné jamy na potraviny, ktoré boli druhotne použité ako odpadové jamy. Našlo sa v nich množstvo keramiky, kostené a bronzové predmety (ihlice, ozdoby a pod.).

Zároveň sa na mieste staveniska odkrylo menšie pohrebisko z doby veľkomoravskej – 23 hrobov dospelých i detí. Medzi sporadickými nálezmi sú bronzové náušnice, železné nože a hroty šípov.

Príloha

Keltská nádoba z 1. storočia pred Kristom - experimentálne vyrobená replika (ilustračná fotografia)