Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

CERN oslávil 70. výročie aj na Slovensku

CERN oslávil 70. výročie

8. 7. 2024 | videné 201-krát

Európska organizácia pre jadrový výskum, známa aj ako CERN, oslavuje v roku 2024 70. výročie založenia. Táto organizácia vznikla vďaka úsiliu viacerých vedcov s cieľom vybudovať v povojnovej Európe špičkové pracovisko pre základný výskum v oblasti jadrovej a časticovej fyziky. Vďaka infraštruktúre CERN-u boli dosiahnuté mnohé vedecké objavy, ocenené aj Nobelovou cenou. Je to zároveň miesto, odkiaľ pochádzajú viaceré technické vynálezy, ktoré sú dnes už našou každodennou súčasťou – napríklad systém „World Wide Web“.

Pri príležitosti výročia pripravil Ústav experimentálnej fyziky SAV, v.v.i. a Fyzikálny ústav SAV, v.v.i. v spolupráci s FMFI UK výstavu so sprievodným programom pre študentov a širokú verejnosť. Podujatie sa uskutočnilo v dvoch termínoch a lokalitách: 10. a 11. júna vo V-klube v Bratislave a 19. až 21. júna v Steelparku v Košiciach. Záujemci o fyziku sa tak mohli ponoriť do sveta časticovej fyziky a zistiť, ako sa skúma vznik vesmíru pomocou obrovského komplexu urýchľovačov v CERN-e. Všetky vystavené exponáty súviseli so zariadeniami, na ktorých vývoji sa slovenskí vedci aktívne podieľajú, alebo realizujú experimenty.

Počas bratislavskej výstavy boli pre poslucháčov pripravené rôznorodé prednášky zamerané na Higgsov bozón, urýchľovače v CERN-e, či predstavenie jednotlivých výskumných aktivít CERN-u. Súčasťou podujatia boli aj interaktívne časti – stavba hmlových komôr, prostredníctvom ktorých bolo možné pozorovať dopadajúce častice kozmického žiarenia. Návštevníkov zaujala aj virtuálna prehliadka detektorom ATLAS. Prvý deň akcie bol špeciálny a otvorený významnými hosťami - predsedom Výboru pre spoluprácu SR s CERN Pavlom Strížencom, generálnym riaditeľom sekcie výskumu a vývoja MŠVVaM SR Robertom Ševčíkom, prorektorom UK Jozefom Masarikom a podpredsedom SAV Martinom Venhartom. Zároveň bol tento otvárací deň zakončený diskusiou so slovenskými vedcami pracujúcimi v CERN-e, ktorú viedol moderátor Gregor Mareš. Počas oboch dní bolo vystavených viacero modelov a experimentálnych zariadení – napríklad časti detektora ATLAS, ktoré vyvíja skupina z ÚEF SAV, v.v.i. . Špeciálnym exponátom bol spektrometer TATRA, ktorý skonštruovali a používajú jadroví fyzici z FÚ SAV, v.v.i. na realizáciu vlastného experimentu IS521 v CERN-e.

Dopoludňajšiu časť programu v bratislavskom V-klube počas oboch dní navštívili viaceré stredné školy, nielen z Bratislavy. Študentov zaujala najmä stavba hmlových komôr. Podvečerná časť programu otvorená pre široké publikum zas prilákala zvedavejších návštevníkov.

Košickí návštevníci si mohli užiť výstavu a prednášky rovno počas troch dní, s pripravenými exponátmi a prednáškami na rôzne témy týkajúce sa CERN-u. Nechýbala ani možnosť si zostrojiť vlastnú hmlovú komoru. Atraktívnou bola aj analýza dát prostredníctvom virtuálnej reality. Akcia v Košiciach bola zorganizovaná aj vďaka pracovníkom z Katedry jadrovej a subjadrovej fyziky Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ. Výstava mala veľkú odozvu hlavne u stredoškolákov a organizátori museli robiť medzi nimi výber. Popoludňajší návštevníci si toto podujatie tiež pochvaľovali.

Želáme CERN-u ku jeho okrúhlemu jubileu všetko najlepšie a do budúcnosti veľa prelomových výsledkov.

 

Spracovali: Monika Bírová (FÚ SAV, v.v.i.), Pavol Striženec (ÚEF SAV, v.v.i.)

Foto: Martin Bystriansky, Pavol Striženec

 

Súvisiace články