Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Snem Slovenskej akadémie vied

Snem je najvyšším samosprávnym orgánom Slovenskej akadémie vied.

Adresa

Snem Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38 Bratislava

Linky