Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Predsedníctvo SAV

Predsedníctvo je výkonný samosprávny orgán Slovenskej akadémie vied.

Linky

Predsedníctvo SAV

Predseda SAV

Podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie

Podpredseda SAV pre ekonomiku a legislatívu

Útvar podpredsedu SAV pre zahraničné styky

Podpredseda SAV pre zahraničné styky

Zástupkyňa podpredsedu SAV pre zahraničné styky,
členka Predsedníctva SAV pre 2. oddelenie vied

1. oddelenie vied SAV o neživej prírode

Podpredseda SAV

Člen Predsedníctva SAV

Člen Predsedníctva SAV

Člen Predsedníctva SAV

2. oddelenie vied SAV o živej prírode a chemických vedách

Podpredseda SAV

Členka Predsedníctva SAV

3. oddelenie vied SAV o spoločnosti a kultúre

Podpredseda SAV

Člen Predsedníctva SAV

Člen Predsedníctva SAV