Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Komisie SAV

Rada SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium

Dokument: Zápisnice zo zasadnutí

Iba pre Pridané Vložil(a) Názov dokumentu
21. 1. 2020 E. Daneková Z á p i s n i c a zo 6. zasadnutia Rady SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium dňa 28. 11. 2019
21. 1. 2020 E. Daneková Z á p i s n i c a zo 5. zasadnutia Rady SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium dňa 25. 4. 2019