Komisie SAV

Informačná stránka komisie SAV

Rada SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium

folder Zápisnice zo zasadnutí

Iba pre Pridané Vložil(a) Názov dokumentu
21.1.2020 E. Daneková Z á p i s n i c a zo 6. zasadnutia Rady SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium dňa 28. 11. 2019
21.1.2020 E. Daneková Z á p i s n i c a zo 5. zasadnutia Rady SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium dňa 25. 4. 2019