Komisie SAV

Informačná stránka komisie SAV

Etická komisia SAV

folder Európsky kódex správania sa a integrity vo výskume

Iba pre Pridané Vložil(a) Názov dokumentu
3.2.2019 R. Karul Európsky kódex etiky a integrity výskumu
28.3.2017 D. Gálik ALLEA - European Code of Conduct for Research Integrity