Komisie SAV

Informačná stránka komisie SAV

Komisia pre transformáciu SAV

folder Štatút komisie

Iba pre Pridané Vložil(a) Názov dokumentu
19.4.2017 R. Grznár Štatút a rokovací poriadok Komisie pre transformáciu SAV, DOPLNOK č. 1
schválený Predsedníctvom Slovenskej akadémie vied dňa 12. apríla 2017
9.9.2013 R. Grznár Štatút komisie