Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Komisie SAV

Komisia pre transformáciu SAV

Dokument: Štatút komisie

Iba pre Pridané Vložil(a) Názov dokumentu
19. 4. 2017 R. Grznár Štatút a rokovací poriadok Komisie pre transformáciu SAV, DOPLNOK č. 1
schválený Predsedníctvom Slovenskej akadémie vied dňa 12. apríla 2017
9. 9. 2013 R. Grznár Štatút komisie