Komisie SAV

Informačná stránka komisie SAV

Komisia SAV pre informačné a komunikačné technológie

folder Štatút komisie

Iba pre Pridané Vložil(a) Názov dokumentu
27.9.2018 R. Grznár Š T A T Ú T a rokovací poriadok Komisie SAV pre informačné a komunikačné technológie