Komisie SAV

Informačná stránka komisie SAV

Dislokačná komisia SAV

folder Prenájom nehnuteľného majetku štátu

Iba pre Pridané Vložil(a) Názov dokumentu
26.4.2016 Z. Jakubičková Vzor_zmluva o nájme nebytových priestorov
14.12.2014 Z. Jakubičková Vzor dodatku k zmluve o nájme nebytových priestorov
29.4.2013 Z. Jakubičková Prehľad výšky nájomného v Bratislave, zdroj: Magistrát hl. mesta SR BA