Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Komisie SAV

Dislokačná komisia SAV

Dokument: Prenájom nehnuteľného majetku štátu

Iba pre Pridané Vložil(a) Názov dokumentu
26. 4. 2016 Z. Jakubičková Vzor_zmluva o nájme nebytových priestorov
14. 12. 2014 Z. Jakubičková Vzor dodatku k zmluve o nájme nebytových priestorov
29. 4. 2013 Z. Jakubičková Prehľad výšky nájomného v Bratislave, zdroj: Magistrát hl. mesta SR BA