Komisie SAV

Informačná stránka komisie SAV

Komisia SAV pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu

Predseda: PhDr. Dušan Gálik, CSc.
Tajomníčka: Ing. Katarína Bibová
Člen: doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc.
Členka: Ing. Miroslava Václavíková, PhD.
Člen: prof. RNDr. Karol Marhold, CSc.
Členka: doc. Mgr. Tatiana Kluvánková-Oravská, PhD.
Člen: Ing. Ján Tkáč, DrSc.
Člen: Ing. Veronika Hvozdíková, PhD.
Člen: Mgr. Juraj Marušiak, PhD.
Členka: PhDr. Magdalena Piscová, CSc.
Člen - zástupca Snem SAV: doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.
Člen: Mgr. Martin Novák, PhD.
E-mail:
Logo

Dokumenty komisie:

folder Zásady prideľovania fin. prost. v SAV na podporu projektov MVTS

folder Členovia komisie

folder Štatút komisie