Komisie SAV

Informačná stránka komisie SAV

Komisia SAV pre zahraničné styky

Predseda: PhDr. Dušan Gálik, CSc.
Člen: Mgr. František Fundárek, CSc.
Člen: prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc.
Člen: doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.
Člen: RNDr. Pavol Miklánek, CSc.
Členka: prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.
Člen: Ing. Ladislav Roller, PhD.
Členka: prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.
Člen: Mgr. Juraj Marušiak, PhD.
Členka: PhDr. Monika Vrzgulová, CSc.
tajomníčka KZS: PhDr. Ľudmila Dolná, Phd.
Člen - zástupca Snem SAV: RNDr. Ján Gálik, CSc.
Členka: Mgr. Anna Bérešová, PhD.
E-mail:
Logo

Dokumenty komisie:

folder Členovia (2013 - 2017)