Komisie SAV

Informačná stránka komisie SAV

Komisia SAV pre vesmírne aktivity

Webová stránka: http://www.kva.sav.sk

Dokumenty komisie:

folder Štatút a členovia Komisie SAV pre vesmírne aktivity