Komisie SAV

Informačná stránka komisie SAV

Komisia SAV pre komunikáciu a médiá

Predseda: RNDr. Aleš Kučera, CSc.
Tajomníčka: Mgr. Monika Tináková
Členka - zástupca Snemu SAV: Mgr. Zuzana Bartošová, Ph.D.
Člen: RNDr. Ján Gálik, CSc.
Člen: Pavol Herda
Člen: Mgr. Juraj Marušiak, PhD.
Člen - zástupca Snemu SAV: Mgr. Radoslav Passia, Ph.D.
Člen: Ing. Martin Podstupka
Člen: RNDr. Pavol Siman, PhD.
Člen: doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.
Člen: Mgr. Pavol Szabó, CSc.
Člen: Mgr. Zdenko Špitálsky, PhD.
Člen: Mgr. Martin Venhart, PhD.
Člen: PhDr. Juraj Zajonc, CSc.
Logo

Dokumenty komisie:

folder Štatút komisie

folder Dokumenty komisie

Správy komisie ...