Komisie SAV

Informačná stránka komisie SAV

Komisia SAV pre informačné a komunikačné technológie

Predseda KIT: RNDr. Pavol Siman, PhD.
Tajomník: Ing. Róbert Grznár
Tajomník: Mgr. Lukáš Demovič, PhD.
Člen: Prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc.
Člen: Ing. Michal Kadúc
Člen: PhDr. Dušan Gálik, CSc.
Členka: Ing. Ivana Budinská, PhD.
Členka: PhDr. Mária Šimková, Ph.D.
Členka: Mgr. Andrea Doktorová
Členka: JUDr. Glória Gajdošová
Člen: Ing. Jozef Váľka, CSc.
Člen: RNDr. Richard Komžík, CSc.
Člen: Ing. Viktor Kočan
Člen: PhDr. Peter Bednár, CSc.
Člen: RNDr. Marián Krajčí, DrSc.
Člen (zástupca Snemu SAV): Mgr. Ľuboš Kľučár, PhD.
Člen (za PriF UK): prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.
E-mail:
Zameranie komisie: Komisia SAV pre informačné a komunikačné technológie (KIT) je poradným orgánom Predsedníctva SAV, ktorému napomáha zabezpečovať jeho riadiacu, organizačnú a rozhodovaciu činnosť v oblasti rozvoja informačných a komunikačných technológií (IKT), výpočtovej infraštruktúry a podpory stratégií v rámci rozvoja SAV.
Logo

Dokumenty komisie:

folder Členovia komisie KiT

folder Štatút komisie

folder 2017-2021 - Zápisnice zo zasadnutí KiT

folder 2017-2021 - Schválené rozpočty KiT

folder Koncepčné materiály

folder 2013-2017 - Zápisnice zo zasadnutí KiT

folder 2013-2017 - Schválené rozpočty KiT

folder 2013-2017 - Zasadania komisie -materiály na zasadanie