Komisie SAV

Informačná stránka komisie SAV

Komisia SAV pre ekonomické otázky

Predseda: Prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc.
Podpredseda: Ing. Ján Malík, CSc.
Tajomníčka: JUDr. Glória Gajdošová
člen: JUDr. Milan Brňák
člen: RNDr. Igor Broska, DrSc.
členka: Ing. Iveta Červenková
člen: Ing. Igor Lacík, DrSc.
člen : prof. RNDr. Karol Marhold, CSc.
člen: RNDr. Miroslav Morovics, CSc.
člen: doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.
člen: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
člen: RNDr. Pavol Siman, PhD.
členka: Ing. Zdena Sulová, DrSc.
Zameranie komisie: Komisia SAV pre ekonomické otázky je poradným orgánom Predsedníctva SAV, ktorému napomáha zabezpečovať jeho riadiacu, organizačnú a rozhodovaciu činnosť v ekonomickej oblasti za celú rozpočtovú kapitolu SAV, ako aj vo vzťahu k príslušným orgánom štátnej správy v SR.
Logo

Dokumenty komisie:

folder Členovia komisie

folder Dokumenty komisie