Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Miroslav Koóš, DrSc.

Riaditeľ ústavu
Dúbravská cesta 9, 845 38 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/ 59410254, 02/ 59410200
Fax: 02/ 59410222
ORCID:
Číslo ORCID