Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

PhDr. Klaudia Daňová, PhD.

vedecká pracovníčka
Akademická 2, 949 21 Nitra
Slovenská republika
Tel.: 037/6943400; 0902/925667
Fax: 037/7335618
ORCID:
Číslo ORCID