Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Jozef Šibík, PhD.

OG samostatný vedecký pracovník
Botanický ústav
Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava 4
Slovenská republika
Tel.: 02/ 5942 6168
Fax: (+421 2) 5477 1948