Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

RNDr. Radoslava Matúšová, PhD.

samostatná vedecká pracovníčka
Ústav genetiky a biotechnológií rastlín
Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava 4
Slovenská republika
Tel.: 037/6943 330
Fax: 037/7336660
ORCID:
Číslo ORCID