Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Stanislav Kozmon, PhD.

Štatutárny zástupca riaditeľa ústavu
Dúbravská cesta 9, 845 38 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/ 59410322
Fax: 02/ 59410222
ORCID:
Číslo ORCID