Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Andrej Kormuťák, DrSc.

vedúci vedecký pracovník
Ústav genetiky a biotechnológií rastlín
Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava 4
Slovenská republika
Tel.: 037/6943 333