Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Michal Dubovický, CSc.

Vedúci oddelenia
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológieT-CEM
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/32295700