Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

PhDr. Elena Miroššayová, CSc.

Akademická 2, 949 21 Nitra
Slovenská republika
Tel.: 055/6222682
Fax: 055/6222682