Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

PhDr. Monika Vrzgulová, CSc.

predsedníčka Vedeckej Rady ÚESA SAV
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02 52964707 kl. 110
Fax: 02 52964707/116
ORCID:
Číslo ORCID