Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Ing. Eva Daneková

sekretariát I. podpredsedu
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Slovenská republika
Tel.: 02/ 57510 135