Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.

Riaditeľka
Virologický ústav
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/ 5930 2401
Fax: 02/ 5477 4284
Výskumné zameranie:
onkológia, molekulárna a bunková biológia, hypoxia, acidóza, karbonická anhydráza IX
ORCID:
Číslo ORCID