Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

MVDr. Juraj Kopáček, DrSc.

Vedecký riaditeľ
Virologický ústav
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/ 59302 404
Fax: 02/ 54774284