Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Ľubor Košťál, CSc.

vedúci organizačnej zložky
Dúbravská cesta 9, P.O.BOX 63, 840 05 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/ 3229 3801
Výskumné zameranie:
správanie zvierat, welfare zvierat