Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Anton Krištín, DrSc.

vedúci vedecký pracovník DrSc.
Ľ. Štúra 2, 960 53 Zvolen
Slovenská republika
Tel.: 045/ 5241 149
Výskumné zameranie:
ekológ, zoológ
ORCID:
Číslo ORCID