Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Mgr. Monika Tináková

Vedúca Referátu pre komunikáciu a médiá, hovorkyňa - materská dovolenka
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Slovenská republika
Tel.: 02/ 57510 223