Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Fedor Čiampor, PhD.

OG samostatný vedecký pracovník
Botanický ústav
Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava 4
Slovenská republika
Tel.: 02/ 5942 6125
ORCID:
Číslo ORCID