Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Šancová 56
811 05 Bratislava
Slovenská republika
Webová stránka organizácie:  http://www.cspv.sav.sk
 
Riaditeľka: Mgr. Denisa Fedáková, PhD.
E-mail:
Tel: 055/625 58 56
Fax:
Sekretariát: Helga Mrenová
E-mail:
Tel: 02/52495062
Fax: 02/52495029

Organizačné zložky:

Prognostický ústav, Šancová 56, 811 05 Bratislava
Vedúci organizačnej zložky: Mgr. Richard Filčák, MSc. PhD.

Spoločenskovedný ústav, Karpatská 5, 040 01 Košice
Vedúca organizačnej zložky: Ing. Anna Kalistová

Ústav experimentálnej psychológie, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Vedúci organizačnej zložky: Prof. Mgr. Peter Halama, PhD.

 
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV vzniklo dňa 1.10.2015, keď sa po predchádzajúcich dohovoroch o spolupráci zlúčili tri ústavy SAV: Prognostický ústav (Bratislava), Ústav experimentálnej psychológie (Bratislava) a Spoločenskovedný ústav (Košice).

Predmetom činnosti a hlavným poslaním CSPV SAV je uskutočňovať výskum, získavať, spracovávať a rozširovať vedecké informácie. CSPV SAV je zamerané na interdisciplinárny základný a aplikovaný výskum v týchto oblastiach:

psychológia, ekonómia, demografia a demogeografia,história - slovenské dejiny 20. storočia a sociológia.