pracovník/pracovníčka knižnice

E-mail:
Kontakt:
Počet zobrazení: 261
Geografický ústav SAV prijme do trvalého pracovného pomeru pracovníka/pracovníčku knižnice.

Pracovná náplň:
• Organizácia a riadenie ústavnej knižnice (cca 25% činnosti)
- Akvizícia kníh, časopisov a iných zdrojov,
- Evidencia a katalogizácia dokumentov,
- Výpožičné služby absenčné, prezenčné, služby MVS a document delivery pre zamestnancov ústavu i externých používateľov,
- Ukladanie a ochrana knižničného fondu,
- Rešeršné, konzultačné, kopírovacie a informačné služby,
• Evidencia publikačnej činnosti a ohlasov pracovníkov ústavu (cca 75% činnosti)
- Spracovanie publikácií zamestnancov ústavu do databázy publikačnej činnosti SAV,
- Vyhľadávanie a preberanie ohlasov do databázy publikačnej činnosti SAV z citačných databáz WOS, SCOPUS a iných zdrojov,
- Spracovávanie výstupov z databázy publikačnej činnosti podľa rozličných kritérií pre potreby vedeckých pracovníkov ústavu (projekty, hodnotenie vedeckých pracovníkov, výročná správa),
- Spolupráca s pracovníkmi ústavu pri spracovaní Inštitucionálneho repozitára SAV, pri implementácii noviniek, predpisov a nástrojov databázy publikačnej činnosti,
- Úzka súčinnosť a spolupráca s oddelením pre podporu vedy v Ústrednej knižnici SAV pri budovaní a kontrole záznamov v databáze publikačnej činnosti.

Požiadavky:
• vysokoškolské, príp. úplné stredoškolské vzdelanie s knihovníckym zameraním
• znalosť knihovníckej problematiky
• znalosť anglického jazyka vítaná
• znalosť MS Office
• schopnosť samostatne riešiť pracovné úlohy
• komunikačné schopnosti a zručnosti pri práci s používateľom
• zodpovednosť, spoľahlivosť, bezúhonnosť, dobré organizačné schopnosti

Ponúkame:
• platové podmienky podľa zákona č. 553/2003 v znení neskorších predpisov, platová trieda 7 v závislosti od počtu rokov praxe
• pružnú pracovnú dobu, t. j. flexibilný začiatok a koniec pracovnej doby
• 1 týždeň dovolenky nad rámec zákonníka práce

Termín nástupu: podľa dohody, najskôr od 1.1.2020.

CV spolu s motivačným listom a súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielajte na uvedenú kontaktnú adresu, resp. e-mail najneskôr do 30. novembra 2020.

Uchádzači, ktorí budú spĺňať všetky požadované kritériá, budú následne pozvaní do výberového konania.

Kontaktná adresa: Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Beláková, tel.: 02 57 510 187, e-mail: geogsekr@savba.sk


Späť na pracovné príležitosti