Účtovník

E-mail:
Kontakt: 02 / 5292 6322
Počet zobrazení: 44
- komplexné spracovanie podvojného účtovníctva v rozpočtovej organizáci v súlade s aktuálnou legislatívou,
- evidencia došlých faktúr,
- spracovanie bankových výpisov,
- evidencia a spracovanie cestovných príkazov,
- realizácia platobného styku v systéme Štátnej pokladnice,
- spracovanie mesačných výkazov,
- príprava podkladov pre ročnú účtovnú uzávierku a konsolidáciu,


Späť na pracovné príležitosti