Mzdový účtovník

E-mail:
Kontakt: 02/52962856
Počet zobrazení: 42
- komplexné vedenie mzdovej agendy, výpočet miezd,
- spracovanie a vedenie komplexnej mzdovej agendy pre ústavy SAV,
- činnosti súvisiace s výpočtom miezd, štipendií, dohôd o prácach mimo pracovného pomeru,
- príprava dokumentov a mesačných výkazov pre sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, DDS, SDS, - ročné zúčtovanie dane z príjmov fyzických osôb, mesačné a ročné mzdové uzávierky, zrážky zo mzdy

Späť na pracovné príležitosti